Czym jest Ajurweda Maharishiego

Ajurweda to najstarszy i najobszerniejszy system medycyny naturalnej na świecie.

 

Słowo ajurweda pochodzi od dwóch słów sanskryckich – ayus, co znaczy życie i veda, co znaczy wiedza, dlatego literalnie słowo ajurweda znaczy wiedza o życiu.

 

Zakres ajurwedy jest znacznie szerszy niż medycyny, ponieważ ajurweda to coś więcej niż tylko leczenie choroby. Trudno jest określić gdzie zaczyna się i gdzie kończy ajurweda, ponieważ ajurwedą jest wszystko to, co ma wpływ na nasze zdrowie. Dlatego w ajurwedzie zawiera się między innymi sthapatja weda (architektura wedyjska) i dżjotisz (astrologia wedyjska). Chociaż ajurweda zajmuje się leczeniem choroby to zasadniczo zawsze zajmowała się ona zapobieganiem chorobie i promowaniem stanu idealnego zdrowia. Ajurweda jest medycyną holistyczną, skupiającą się na zdrowiu ciała i duszy.

 

Wiedza ta w swej czystej formie została obecnie przywrócona przez Maharishiego Mahesh Yogi oraz najwybitniejszych uczonych ajurwedyjskich i współczesnych lekarzy pracujących pod kierownictwem Maharishiego i nosi nazwę Wedyjskie Podejście do Zdrowia.


Ajurweda Maharishiego jest wyjątkowa głównie z dwóch powodów: jest najłatwiejsza do przyswojenia i praktykowania przez ludzi Zachodu, a co najważniejsze, jest to medycyna bazująca na świadomości.

 

Maharishi był entuzjastą tego, aby proces leczenia odbywał się poprzez oddziaływanie na wszystkie zmysły:

– dotyku przez masaż

– słuchu przez dźwięk, muzykę (gandharwa weda)

– wzroku przez kolory

– smaku przez dietę

– węchu przez zapach (Vedaroma)

 

Unikalnym aspektem ajurwedy jest to, że jest to naturalna nauka o zdrowiu. Drugą unikalną cechą ajurwedy jest jej uwaga skierowana na zapobieganie jako klucza do zdrowia. Kolejną bardzo ważną cechą ajurwedy jest to, że jej leki i zabiegi nie posiadają szkodliwych efektów ubocznych. Ponieważ receptury ajurwedy raczej wzbogacają niż niszczą tkanki ciała, mówi się, że mają pozytywne skutki uboczne. Inną unikalną cechą ajurwedy jest to, że postrzega ona człowieka jako posiadającego znacznie większy potencjał zdrowia i dobrostanu niż to się powszechnie obecnie uważa.